Ciekawostki / Gabinet / Porady · 8 maja 2021

Popularny barwnik E171 występujący w słodyczach i suplementach diety szkodliwy !!!

Mimo iż poszczególne kraje już od pewnego czasu zakazały sprzedaży żywności z barwnikiem E171, to na naszych rodzimych półkach bez problemu znajdziemy słodycze i suplementy diety, które go zawierają. Przykładowo rząd Francji dekretem podpisanym w kwietniu 2019 roku zablokował możliwość sprzedaży produktów zawierających barwnik, a dekret wszedł w życie 1 stycznia 2020.
A jak to jest u nas w polskich sklepach? a właśnie tak:

Barwnik E171 w żywności szkodliwy
Niebezpieczny barwnik E171 występujący np. w słodyczach

Sięgnąłem w pierwszym lepszym hipermarkecie po kilka produktów i co się okazało? że są to produkty, które jedzą nasze dzieci i które my jedliśmy tyle lat – bo kto nie pamięta np. gum kulek?
Ale o co właściwie takie halo?
Dwutlenek tytanu był i jest powszechnie stosowanym barwnikiem. Został dopuszczony do obrotu jako dodatek do żywności, a w składach produktów często występował pod określeniem E171. Jego zastosowanie skutkuje nadaniem białej barwy produktom (barwnik biały, biel tytanowa). Po analizie najnowszych doniesień naukowych zadecydowano, iż mimo, że wchłanialność dwutlenku tytanu z przewodu pokarmowego jest niesłychanie nikła – istnieje prawdopodobieństwo, że może się on akumulować w organizmie człowieka zwiększając ryzyko zdrowotne. Nie zaobserwowano dotychczas co prawda negatywnego wpływu E171 (nawet w wysokich dawkach) na funkcje reprodukcyjne ani rozwój organizmu, nie mniej jednak nanocząstki mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Narażenie inhalacyjne na nano-TiO 2 powoduje zapalenie płuc, które może prowadzić do zmian zwłóknieniowych i proliferacyjnych w płucach. Wiele badań potwierdza genotoksyczny wpływ TiO 2 , zwłaszcza w postaci nanocząstek, na komórki ssaków i ludzi.
6 maja br. miała miejsce publikacja stanowiska Panelu Eksperckiego Europejskiego Urzędu d.s. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Panel EFSA stwierdził, że dwutlenek tytanu może działać genotoksycznie, doprowadzając do pękania nici DNA i uszkodzenia chromosomów, nie prowadząc jednocześnie do mutacji genów. Eksperci podkreślają, że ze względu na wielopoziomowy wpływ tego związku może on budzić uzasadniony niepokój.

Źródła:
1. http://www.badamysuplementy.pl/
2. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003009_EN.html?fbclid=IwAR3tBlcZxi0PskQmrydYMm0j4z2XYXuVm8vAxqJTPoFA8rnJ5z2R-8Co7qI
3. http://medpr.imp.lodz.pl/Nanoczastki-ditlenku-tytanu-dzialanie-biologiczne,1820,0,2.html?fbclid=IwAR3ys4_CcVNsLf9Eb0iohNy4B_A46OWjHaMYfL8dDW6ihgzSseVR28P_x34
4. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6585?fbclid=IwAR3aUnpBlMrYjC1mCh7alKkjATW_VcM4hhSs3jwRQqMgnu-RaZihZlnoXaI


Discover more from Poradnia Dietetyczna - Dietetyk Jarosław Juć

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from Poradnia Dietetyczna - Dietetyk Jarosław Juć

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading