Certyfikaty / Gabinet · 18 maja 2021

III Kongres Pediatryczno-Żywieniowy

Czasem pojawia się nagroda. Satysfakcja. Coś co dotyczy ściśle własnych zainteresowań – w tym przypadku: specjalizacji.

Żywienie pediatryczne i szkolenia oraz konferencje tego typu to dla mnie ukierunkowanie wiedzy ze studiów na kierunku Dietetyka/Psychodietetyka.

Np: zmiany w mikrobiocie wykazują związek między stosowaniem antybiotyków w pierwszym roku życia dziecka, a częstszym występowaniem zachowań depresyjnych u dzieci w wieku 11 lat. Żywienie oraz wiedza z zakresu pediatrii-żywieniowej z nim powiązana w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży, dotyka zakresu mającego przełożenie na żywienie całej populacji. Jednym z przykładów może być właśnie mikrobiota, kiedy np. bakterie z rodzaju Bifidobacterium wykazują zdolność do obniżania poziomu lęku oraz anhedonii, co będzie miało przełożenie na element profilaktyki przy depresji, czyli dietoterapię.

Bardzo duża dawka solidnej wiedzy. Dlatego także duża satysfakcja z prezentu z „III Kongresu Pediatryczno-Żywieniowego”. Podziękowania dla organizatorów.


Discover more from Poradnia Dietetyczna - Dietetyk Jarosław Juć

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from Poradnia Dietetyczna - Dietetyk Jarosław Juć

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading